Aktualności
GOPS Kozy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach przy Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. Kościelna 25, 43-340 Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach przypomina, iż do 31 grudnia 2019 roku każda osoba, która uzyskała kartę dużej rodziny w wersji tradycyjnej (plastikowej)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje,

Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające.