Aktualności
GOPS Kozy
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej

Wychodząc naprzeciw osobom doznającym przemocy domowej, Rzecznik Praw Obywatelskich

Uprzejmie informujemy,

Pełnych spokoju i nadziei
Świąt Wielkanocnych
oraz
dobrego wypoczynku
wiosennego nastroju

Życzy Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w ramach umowy zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Kozy

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przez siedem dni w tygodniu świadczy całodobowo pomoc psychologiczną i jest przygotowany do pracy polegającej na: