Aktualności
GOPS Kozy
Świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej
zaprasza na bezpłatne seminaria,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 1 do 15 września 2019r.

Program "Rodzina 500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach z terenu województwa śląskiego przy współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach rozpoczyna rekrutację do projektu unijnego "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2 ".