Aktualności
GOPS Kozy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach pomimo panującej epidemii koronawirusa nadal prowadzi intensywne działania w projektach unijnych

Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach

NABÓR DO SZKOŁY
OHP daje możliwość zdobycia wykształcenia i przygotowania zawodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż posiada...

Uprzejmie informujemy, że pd dnia 04.05.2020r. w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach dyżur telefoniczny

Zmiana terminu wypłaty świadczeń z kasy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach