Projekty unijne
GOPS Kozy

Projekt "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja, Edycja 2"

{Play}
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego w okresie od 01.10.2015-31.12.2017 jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji na terenie powiatu, w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w podziale na:
  • osoby bezrobotne i bierne zawodowo (w tym niepełnosprawne) zamieszkałe na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
  • osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie wszystkich gmin powiatu bielskiego,
  • osoby usamodzielniające się, w tym młodzież z ośrodków wychowawczy i socjoterapii.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.kinomarzenie.eu

Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 23
czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we wtorek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00

Telefony:
33 8123 460 wew. 23, 33 8175 827 wew. 23, 798 549 127

Kadra projektu:
mgr Renata Nycz - kierownik
Ewa Konior - księgowa
mgr Dorota Sablik - animatorka lokalna, pracownica socjalna w projekcie