Styczeń 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 28-29
500+, przelew - 28
Świadczenia Rodzinne, przelew - 29
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 29

Luty 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 25-26
500+, przelew - 22
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26

Marzec 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 27-28
500+, przelew - 27
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28

Kwiecień 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 24-25
500+, przelew - 24
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25

Maj 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 27-28
500+, przelew - 27
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28

Czerwiec 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 24-25
500+, przelew - 24
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 25

Lipiec 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 29-30
500+, przelew - 24
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 29

Sierpień 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 27-28
500+, przelew - 27
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28

Wrzesień 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 25-26
500+, przelew - 24
Świadczenia Rodzinne, przelew - 25
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 26

Październik 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 28-29
500+, przelew - 28
Świadczenia Rodzinne, przelew - 29
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 29

Listopad 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 27-28
500+, przelew - 27
Świadczenia Rodzinne, przelew - 28
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 28

Grudzień 2019

Wypłata świadczeń w kasie - 18-19
500+, przelew - 18
Świadczenia Rodzinne, przelew - 19
Fundusz Alimentacyjny, przelew - 18