Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kozach przy Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. Kościelna 25, 43-340 Kozy
godziny przyjęć:
poniedziałek 16.00 – 19.00
czwartek 16.00 – 19.00
Telefon: 667 254 713
W/w Punkt jest skierowany dla wszystkich osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami np. pobicie, rozbój, uszkodzenie ciała, oszustwo, niealimentacja, przemoc w rodzinie, wypadki komunikacyjne, kradzież, przestępstwa seksualne, groźby karalne, lichwa i inne. Dotyczy to przestępstw w okresie ostatnich 5 lat.  
Można uzyskać wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne oraz pomoc specjalisty w zakresie przemocy w rodzinie.
Więcej informacji o formach wsparcia oraz zakresie pomocy można znaleść na stronie http://caritas.bielsko.pl/pokrzywdzeni/